joulu 182012
 

Toni Alaranta Kemalismin pimeä puoli – sekulaari-humanismista turkkilaiseen äärinationalismiin Aiemmissa artikkeleissani olen pyrkinyt analysoimaan kemalistisen ideologian positiivista sisältöä, toisin sanoen sen sisältämää valistukseen palautuvaa sekulaari-humanistista traditiota. Tähän ovat luettavissa universaali tieteellinen koulutus, vaatimus sukupuolten tasa-arvosta, uskonnon ja politiikan erottaminen sekä demokraattisen kansallisvaltion luominen. Viimeksi mainittu pyrkimys avaa kuitenkin samalla väylän kemalismin ikävämpään sisältöön. Kemalismin alkuperäinen pyrkimys oli rakentaa liberaaliin traditioon oleellisesti kuuluva ”difference blind” (eroille […]

marras 302012
 

Toni Alaranta Hallitsevan, Turkin poliittisesta islamilaisesta liikkeestä polveutuvan Oikeus- ja kehityspuolueen (AKP) julkisen kuvan muodostamisessa ja tätä kautta oikeuttamisessa – niin Turkissa kuin länsimaissakin – suurta roolia näytellyt harvalukuinen mutta vaikutusvaltainen liberaali älymystö tuntuu lopullisesti ajautuneen törmäyskurssille AKP:n kanssa. Mikä tähän on johtanut? Yksinkertainen vastaus tuntuu olevan se, että AKP ei sitten osoittautunutkaan siksi voimaksi, joka johdattelee Turkin kohti länsimaista moniarvoista liberaalidemokratiaa. Joku voi oikeutetusti […]

marras 272012
 

Toni Alaranta jatkaa kemalismin, valistuksen ja kemalismin kritiikin parissa, mutta tällä kertaa uudella foorumilla. Hänen uusi, englanninkielinen kirjoituksensa on julkaistu amerikkalais-ruotsalaisen Silk Road Studiesin Turkey Analyst -sarjassa. Artikkelin Contemporary Kemalist Intellectuals – Europeanizers against Europe? voi lukea kokonaisuudessaan täällä.

marras 122012
 

Toni Alaranta Şerafettin Turanin mukaan lukuisista erilaisista kemalismin määritelmistä voidaan löytää seitsemän yhteistä piirrettä. Turanin mukaan kemalismi koostuu siis seuraavista kohdista: Monikansallisena monarkiana toimineen imperiumin tilalle perustetaan kansansuvereniteettiin perustuva, kaikin puolin itsenäinen kansallisvaltio. Muslimien yhteisön eli umman sekä islamin uskonnolliseen lakiin eli shariaan perustuvan järjestelmän lakkauttaminen ja sekulaarin (maallisen) oikeusjärjestelmän luominen (Uskonnollisiin) yhteisöihin perustuneen yhteisöllisyyden korvaaminen valtioon kansalaisuuden käsitteen avulla liittyvien vapaiden kansalaisten yhteisöllä. Valistuksen […]

syys 132012
 

Toni Alaranta Kaikkien niiden länsimaalaisten, jotka ovat viimeiset kymmenen vuotta lukeneet hallitsevan Oikeus- ja kehityspuolueen (AKP) Turkkiin tuomasta ”liberaali-demokratiasta” ja ”vapauksista”, olisi hyvä paneutua vaihteeksi nykykemalistien kärkinimiin kuuluvan Erol Manisalın tuotantoon. Tämän kirjoituksen lähteenä on käytetty kahta Manisalın teosta: İslâmcı Siyaset ve Cumhuriyet (Islamilainen politiikka ja tasavalta, 2006 ), sekä Ulusal Politika Notları (Merkintöjä kansallisesta politiikasta, 2007). Koska Manisalın teoksia ei ole suomennettu, tarjoan tässä […]