kesä 132012
 

Toni Alaranta Yksi vallitseva tulkinta Turkin nykypolitiikasta esittää, että keskustaoikeistolaisen AKP:n johtajat ovat pragmatisteja, käytännönläheisiä vastuunkantajia, jotka kehittävät Turkkia käytännön ongelmien sanelemista lähtökohdista. Tämän vastapuolena on usein esitetty kemalisti-sekularistit, joiden katsotaan edustavan enemmän tai vähemmän kyseenalaista ja maailman nopean muutoksen paineessa vanhentunutta ideologista lähestymistapaa, jossa aate (tässä tapauksessa kemalismi) määrittelee miten suhtautua mihin tahansa yhteiskunnalliseen kysymykseen. Paitsi tutkijat, myös AKP:n edustajat itse ovat monesti korostaneet […]

elo 162011
 

Toni Alaranta On olemassa kaksi laajasti esitettyä Turkin politiikkaan liittyvää luonnehdintaa, jotka eivät täysin vastaa todellisuutta. Ensinnäkin, niin Turkissa kuin lännessäkin – varsinkin vuonna 2002 tapahtuneen AKP:n valtaannousun jälkeen – Turkki on monesti kuvattu muslimidemokratiana, jota on myös tarjottu malliksi Lähi-idän itsevaltaisille muslimienemmistöisille valtioille. Toiseksi, joidenkin Turkin-tutkijoiden ja varsinkin läntisten poliitikkojen mukaan AKP edustaa Turkissa liberalismia, vastapuolenaan kemalismin korporatiivinen ja autoritatiivinen valtiotraditio. Kumpikaan luonnehdinta ei […]