loka 032011
 

Turkin hallitus päätti elokuussa antamallaan asetuksella palauttaa tai korvata vähemmistösäätiöille niiltä takavarikoidut kiinteistöt, minkä pääministeri Recep Tayyip Erdoğan vahvisti 28. elokuuta vähemmistösäätiöiden edustajien tarjoamalla paaston päättävällä illallisella (iftar). Päätös herätti huomiota Suomessakin, koska vähemmistösäätiöt edustavat Turkin kristittyjä ja juutalaisia yhteisöjä, mukaan lukien kreikkalais-ortodoksisen kirkon. Suomen ortodoksinen kirkkohan kuuluu Istanbulin Fenerissä sijaitsevan ekumeenisen patriarkaatin hengelliseen valtapiiriin.

Jumalanpalvelus Midyatissa. Kuva: L. Tainio

Turkissa toimii kaikkiaan 161 vähemmistösäätiötä, jotka ovat olleet vastuussa mm. kouluista, sairaaloista, hautausmaista ja kirkoista, eli monista näiden vähemmistöjen peruspalveluista. Omaisuuden joukossa on myös paljon kiinteistöjä, kuten ravintoloita, joita vuokrataan ulkopuolisille muiden palveluiden rahoittamiseksi. Omaisuuskiista juontaa juurensa säätiöiden vuonna 1936 tekemästä omaisuuselvityksestä ja sen virheellisistä tulkinnoista. Koska Turkin laki kielsi ulkomaalaisilta kiinteän omaisuuden hankinnat ja kyseiset säätiöt rinnastettiin ulkomaalaisiin, Turkin valtio alkoi 1960-luvulta alkaen takavarikoida niiden omaisuutta, koska:

  • säätiöt olivat 1936 ilmoittaneet omakseen jotain, mikä maa-/kiinteistörekisterin mukaan ei niille kuulunut (ts. omaisuuden siirtoa ei ollut koskaan tehty virallisesti tai se oli jonkin pyhimyksen nimissä);
  • säätiöt olivat hankkineet omaisuutta vuoden 1936 jälkeen, mihin niillä oikeuden tulkinnan mukaan ei ollut oikeutta.

Varsinkin tuo jälkimmäinen tulkinta on ollut ongelmallinen, koska vuoden 1974 kassaatiotuomioistuimen päätös, jolla takavarikkoja on perusteltu, oli lähtökohtaisesti virheellinen (ts. vähemmistösäätiöiden edustajat olivat Turkin kansalaisia, eivät ulkomaalaisia).

Miksi sitten islamilaisena pidetty AKP-vetoinen hallitus halusi korjata tämän historiallisen vääryyden? Säätiöiden omaisuuskiistat ovat olleet vuodesta toiseen hyvin esillä mm. Euroopan komission julkaisemissa vuosittaisissa edistymisraporteissa. Tässä takana on luonnollisesti etenkin kreikkalaisten huoli ”omistaan”. Lisäksi monet muut maat ovat seuranneet kristillisten yhteisöjen aseman kehitystä. Toisaalta AKP on alusta alkaen suhtautunut suopeasti perinteisiin kristittyihin vähemmistöihin, joiden se uskoo jakavan konservatiivisen arvomaailmansa eivätkä ne ole harjoittaneet kielteisenä pidettyä lähetystoimintaa Turkissa. Lisäksi AKP on ymmärtänyt, että Turkin lukumääräisesti varsin pieni kristitty (ja juutalainen) vähemmistö voisi olla avuksi maan ulkopoliittisten tavoitteiden saavuttamisessa, kuten EU-jäsenyyspyrkimyksissä. Niinpä AKP on säätiöiden laillisen aseman parantamisen lisäksi nostanut kristittyjä merkittäviin asemiin maan hallinnossa – tehtäviin, joihin heillä ei perinteisesti ollut pääsyä.

Omaisuuskiistaa merkittävämpää onkin ei-muslimivähemmistöjen asteittainen hyväksyminen osaksi turkkilaista yhteiskuntaa ja heidän mukaanottaminen myös valtion instituutioihin. Säätiöiden omaisuutta koskevaa lainsäädäntöä onkin korjattu pitkin 2000-lukua, viimeksi 2008, mutta muutokset eivät olleet riittäviä. Jotkin säätiöt veivät kiistan Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen, missä Turkki on toistuvasti hävinnyt ja tuomittu korvauksiin. Nyt tehty päätös toivottavasti normalisoi Turkin valtion ja näiden vähemmistöryhmien suhteita. Päätöksen perusteella valtio on palauttamassa hallussaan olevat takavarikoidut kiinteistöt, minkä lisäksi kolmannelle osapuolelle myydyt kiinteistöt aiotaan korvata rahallisesti. Edelleenmyytyjen kiinteistöjen kohtalo onkin yhä kiistanalainen, koska osa säätiöistä haluaisi rahan sijaan kiinteistönsä takaisin. Hallituksen ja säätiöiden edustajien keskusteluyhteys vaikuttaa kuitenkin sen verran hyvältä, että usko ratkaisun löytämiseen näyttää molemminpuoleiselta.

***

Vähemmistösäätiöt edustavat siis vain Turkin perinteisiä kristittyjä yhteisöjä (kreikkalaiset, armenialaiset, georgialaiset, bulgarialaiset, kaldealaiset ja syyrialais-ortodoksit, roomalaiskatoliset) sekä juutalaisia.

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(vaaditaan)

(ei julkaista)