tammi 232013
 

Johanna Nykänen

Kirjoitin hieman yli vuosi sitten julkaistussa vertaisarvioidussa artikkelissani, että Turkin ja Euroopan unionin välistä dialogia tulisi tasa-arvoistaa. Tilanne oli ongelmallinen, sillä Turkki oli vaiennettu virallisissa neuvotteluissa pelkäksi vastaanottavaksi osapuoleksi. Oli osuvampaa puhua EU:n monologista Turkkia kohtaan kuin dialogista. Tilanne on tietenkin sama kaikkien jäsenehdokkaiden kohdalla, mutta Turkin ja muun Euroopan historiallisista suhteista johtuen ongelma oli erityisen akuutti. Eurooppalaista identiteettiä kun on pitkään rakennettu Turkin toiseuden kautta. Ehdotin artikkelissani, että EU:n ja Turkin välisten neuvottelujen vastavuoroisuutta ja tasa-arvoisuutta voisi lisätä antamalla myös Turkille virallinen ääni – bakhtinilainen ”mahdollisuus vastata takaisin”. Paras vaihtoehto olisi jäsenehdokkaan laatima kehitysraportti, jossa se vastaisi virallisesti Euroopan komission vuosittain julkaisemaan raporttiin. Tällä hetkellä ääni on vain komissiolla, joka laatii kehitysraportin vaiennetusta jäsenehdokkaasta.

Viime vuoden lopulla kutsuuni vastattiin, kun Turkki julkaisi oman kehitysraporttinsa vastauksena komission lokakuussa julkaisemaan Turkki-raporttiin. Vaiennettu Turkki vastasi takaisin. Monet Turkissa pitivät komission viimeisintä raporttia liian yksipuolisena ja kapeana näkemyksenä Turkin vuoden aikaisesta kehityksestä. Turkin 272-sivuisessa raportissa käydään läpi varsin seikkaperäisesti Turkin tekemät uudistukset ja suunnitelmat, ja se on komission vuosittaista kehitysraporttia huomattavasti laajempi.

Turkin raportilla on kaksi ensijaista tarkoitusta. Ensinnäkin sen avulla halutaan osoittaa, että Turkki on takkuilevista neuvotteluista ja muuttuvasta maailmanpoliittisesta tilanteesta huolimatta edelleen sitounut jäsenyyshankkeeseen. Toiseksi raportin on tarkoitus näyttää EU:n sisällä edelleen vallitseva, Turkkiin kohdistuva vääristynyt mentaliteetti, joka tulee esiin jäsenyysneuvotteluissa. Raportin on tarkoitus tuoda esiin Turkin uutta poliittista itsevarmuutta: ”Euroopan sairas mies” kirjoittaa vuorostaan reseptejä EU:lle.

Huolimatta EU:n odotetusti laimeista reaktioista raporttia kohtaan, se on toivottu käänne EU:n ja Turkin välisissä, hiljattain uutta tuulta saaneissa neuvotteluissa. Ottamatta sen enempää kantaa raportin sisältöön on helppo huomata sen symbolinen merkitys, joka voi ajan kanssa näkyä myös jäsenyysprosessissa. Tulevaisuudessa prosessia voi ehkä jo oikeutetummin kutsua sen nykyisellä nimellä: neuvottelut. Neuvottelut kun vaativat kaksi osapuolta, joilla molemmilla on ääni ja mahdollisuus vastata takaisin.

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(vaaditaan)

(ei julkaista)