huhti 022013
 

Toni Alaranta Pohtiessani Turkin poliittista ja yhteiskunnallista muutosta hallitsevan AKP:n valtakaudella havahduin mielenkiintoiseen ilmiöön: kohtalaisen tiuhaan tahtiin muuttuvat tavat kuvata poliittista islamia lehdistössä ja akateemisessa kirjallisuudessa. Ennen AKP:n valtakautta terminologia pysyi pidempään samankaltaisena. Turkin poliittisella kartalla voitiin osoittaa karkeasti viittä eri ideologista suuntausta edustavat puolueet. Kemalistinen ja ei-kemalistinen vasemmisto sekä väestön enemmistön luontaista uskonnollista ja traditioihin sitoutunutta arvomaailmaa edustava keskusta-oikeisto. (Toki voidaanko jotakin maailmankuvaa tai […]

Islamismi, postislamismi, uusislamismi – poliittisen islamin muuttuvat määritelmät Turkissa
marras 302012
 

Toni Alaranta Hallitsevan, Turkin poliittisesta islamilaisesta liikkeestä polveutuvan Oikeus- ja kehityspuolueen (AKP) julkisen kuvan muodostamisessa ja tätä kautta oikeuttamisessa – niin Turkissa kuin länsimaissakin – suurta roolia näytellyt harvalukuinen mutta vaikutusvaltainen liberaali älymystö tuntuu lopullisesti ajautuneen törmäyskurssille AKP:n kanssa. Mikä tähän on johtanut? Yksinkertainen vastaus tuntuu olevan se, että AKP ei sitten osoittautunutkaan siksi voimaksi, joka johdattelee Turkin kohti länsimaista moniarvoista liberaalidemokratiaa. Joku voi oikeutetusti […]

syys 132012
 

Toni Alaranta Kaikkien niiden länsimaalaisten, jotka ovat viimeiset kymmenen vuotta lukeneet hallitsevan Oikeus- ja kehityspuolueen (AKP) Turkkiin tuomasta ”liberaali-demokratiasta” ja ”vapauksista”, olisi hyvä paneutua vaihteeksi nykykemalistien kärkinimiin kuuluvan Erol Manisalın tuotantoon. Tämän kirjoituksen lähteenä on käytetty kahta Manisalın teosta: İslâmcı Siyaset ve Cumhuriyet (Islamilainen politiikka ja tasavalta, 2006 ), sekä Ulusal Politika Notları (Merkintöjä kansallisesta politiikasta, 2007). Koska Manisalın teoksia ei ole suomennettu, tarjoan tässä […]

kesä 132012
 

Toni Alaranta Yksi vallitseva tulkinta Turkin nykypolitiikasta esittää, että keskustaoikeistolaisen AKP:n johtajat ovat pragmatisteja, käytännönläheisiä vastuunkantajia, jotka kehittävät Turkkia käytännön ongelmien sanelemista lähtökohdista. Tämän vastapuolena on usein esitetty kemalisti-sekularistit, joiden katsotaan edustavan enemmän tai vähemmän kyseenalaista ja maailman nopean muutoksen paineessa vanhentunutta ideologista lähestymistapaa, jossa aate (tässä tapauksessa kemalismi) määrittelee miten suhtautua mihin tahansa yhteiskunnalliseen kysymykseen. Paitsi tutkijat, myös AKP:n edustajat itse ovat monesti korostaneet […]

loka 032011
 

Turkin hallitus päätti elokuussa antamallaan asetuksella palauttaa tai korvata vähemmistösäätiöille niiltä takavarikoidut kiinteistöt, minkä pääministeri Recep Tayyip Erdoğan vahvisti 28. elokuuta vähemmistösäätiöiden edustajien tarjoamalla paaston päättävällä illallisella (iftar). Päätös herätti huomiota Suomessakin, koska vähemmistösäätiöt edustavat Turkin kristittyjä ja juutalaisia yhteisöjä, mukaan lukien kreikkalais-ortodoksisen kirkon. Suomen ortodoksinen kirkkohan kuuluu Istanbulin Fenerissä sijaitsevan ekumeenisen patriarkaatin hengelliseen valtapiiriin. Turkissa toimii kaikkiaan 161 vähemmistösäätiötä, jotka ovat olleet vastuussa mm. […]

Turkki palauttaa omaisuutta vähemmistösäätiöille
elo 162011
 

Toni Alaranta On olemassa kaksi laajasti esitettyä Turkin politiikkaan liittyvää luonnehdintaa, jotka eivät täysin vastaa todellisuutta. Ensinnäkin, niin Turkissa kuin lännessäkin – varsinkin vuonna 2002 tapahtuneen AKP:n valtaannousun jälkeen – Turkki on monesti kuvattu muslimidemokratiana, jota on myös tarjottu malliksi Lähi-idän itsevaltaisille muslimienemmistöisille valtioille. Toiseksi, joidenkin Turkin-tutkijoiden ja varsinkin läntisten poliitikkojen mukaan AKP edustaa Turkissa liberalismia, vastapuolenaan kemalismin korporatiivinen ja autoritatiivinen valtiotraditio. Kumpikaan luonnehdinta ei […]