tammi 232013
 

Johanna Nykänen Kirjoitin hieman yli vuosi sitten julkaistussa vertaisarvioidussa artikkelissani, että Turkin ja Euroopan unionin välistä dialogia tulisi tasa-arvoistaa. Tilanne oli ongelmallinen, sillä Turkki oli vaiennettu virallisissa neuvotteluissa pelkäksi vastaanottavaksi osapuoleksi. Oli osuvampaa puhua EU:n monologista Turkkia kohtaan kuin dialogista. Tilanne on tietenkin sama kaikkien jäsenehdokkaiden kohdalla, mutta Turkin ja muun Euroopan historiallisista suhteista johtuen ongelma oli erityisen akuutti. Eurooppalaista identiteettiä kun on pitkään rakennettu Turkin […]